Pia – nog geen jaar oud – lijdt aan een zeer zeldzame ziekte. Ze heeft dringend een medicijn nodig, maar daar hangt een prijskaartje van 1,9 miljoen euro aan vast. Dat bedrag deed de voorbije dagen veel wenkbrauwen fronsen en commotie ontstaan.

Pia glipte tussen de mazen van het geneeskundig net: ze was te laat om deel te nemen aan een gratis klinische studie maar te vroeg om terugbetaling te krijgen via het ziekenfonds.
En dus lanceerden Pia’s ouders een benefietactie: als 1 op de 10 Belgen een sms van 2 euro zou sturen, was het medicijn binnen bereik en Pia gered.
Een verhaal dat mensen regelrecht in het hart raakte. Nauwelijks 24 uur later was het immense doel bereikt. Het geeft Pia kansen op een beter leven.

Een golf van positiviteit

De voorbije jaren leerde ik hoe belangrijk het is voor de mensheid om niet te vervallen in pessimisme. In angst leven heeft een impact op jezelf en je omgeving. Dus als velen in angst leven is de invloed daarvan op de maatschappij enorm. Ik heb dan ook voor mezelf beslist om geen nieuws meer te kijken.
Wil dat zeggen dat ik niet begaan ben met wat er in de wereld gebeurt? Nee, natuurlijk niet. De belangrijkste berichten – zoals het nieuws van Pia – komen wel tot bij mij. Ik kies dan zelf hoeveel en wat ik er verder over wil weten.
Ik heb geen artikels gelezen over de prijszetting van het medicijn of over waarom het niet gratis kan geleverd worden. Mijn aandacht ging naar de overvloed die Pia mag ervaren. Ik word dankbaar en warm van zoveel mensen die haar gesteund hebben. Een golf van positiviteit, van solidariteit overspoelde het land.

1,9 miljoen euro

Toch werd mijn aandacht ook getrokken door meningen over de prijs. Op sociale media en nieuwswebsites zag ik veel oordelen over het bedrijf. Zelf kreeg ik ook expliciet de vraag hoe zo’n bedrag past in een overvloedsmindset. Waarschijnlijk omdat ik wel vaker ondernemers aanmoedig en ondersteun om zichzelf naar waarde te schatten en hun prijs te verhogen.

De vragen tolden door mijn hoofd.
Wat met de prijszetting van Pia’s medicijn? Is het wel ethisch? Is om het even welk bedrag gepast in een goede overvloedsmindset? Wat zegt een prijs van 1,9 miljoen euro over de geldmindset van de ondernemer?
Ik geef eerlijk toe dat ik op het eerste zicht niet wist hoe een bedrag als dit past binnen mijn boodschap van overvloed. Het lijkt een exuberante prijs. Maar ik wou niet vervallen in oordelen.
Ik heb geen flauw idee hoe de firma tot de prijs komt, wat hun verdienmodel is of hun kosten zijn.
Ik kan wel veronderstellingen maken, maar dat is in strijd met hoe ik probeer 😉 te leven: de dingen Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA). Dat zorgt alvast voor veel minder misverstanden.

In weerstand zit groei

Ik leg dus geen oordeel op deze prijs, maar wil jullie wel inspireren met mijn inzichten en prijszetting.

Kan een ondernemer vrij zijn prijzen bepalen?
Ja, natuurlijk, zolang er een koper is die het bedrag wenst te betalen. In het geval van medicatie zijn dat de verzekeraars, de sociale zekerheid of zelfs een solidariteitsactie.

Is het ethisch? In mijn ogen is dit de belangrijkste vraag.
Wat je verstaat onder ethisch is eigenlijk subjectief. Voor mij betekent ethisch dat het afgestemd is op het geheel. Dit straalt ook af op mijn eigen prijszetting. Als ik een prijs bepaal voor mijn aanbod, leg ik briefjes op de grond en vraag aan het universum wat de juiste prijs is voor mijn dienst. Met die vraag bedoel ik niet zozeer de beste prijs voor mij alleen of voor mijn klant, maar wel de prijs binnen het grotere geheel. Het geheel dat het kleine deeltje overstijgt. Ik vertrouw erop dat deze prijs klopt, zelfs al had ik op het eerste gevoel een andere prijs gekozen. Aan wie wil vertel ik graag meer over energetische prijszetting in 4 stappen.

Past het in een goede overvloedsmindset om gelijk welke prijs te vragen?
Mijn antwoord hangt af van die energetische afstemming. Als de energetische afstemming klopt, dan is mijn antwoord ‘ja’. Is de prijs veel lager of hoger dan wat energetisch werd afgestemd, dan zeg ik ‘nee’. Iemand die een te lage prijs zet, denkt in termen van schaarste op het vlak van klanten of van eigenwaarde. Wie een veel hogere prijs vraagt, gaat wel uit van genoeg klanten, maar denkt misschien in schaarste op het vlak van geld.

Eigenlijk is de vraag niet of de prijs wel klopt in een overvloedsmindset.
Energie-gewijs is er geen goed of slecht. Het ís gewoon. Zelfs al kunnen we het (nog) niet begrijpen, alles gebeurt met een reden.
Liever kijk ik naar hoe we omgaan met de situatie. Want elke situatie – en dus ook degene die te maken heeft met geld – lokt reacties uit. Het gaat namelijk niet om de ander, maar om jou. Het is jouw pijn die eventuele  weerstand of een oordeel teweegbrengt. Dan is het goed te kijken: wat in jou wordt er geraakt?
Misschien stoort de hoge prijs je omdat je zelf geen hogere prijs durft vragen?
Of raakt de ziekte van het kindje en de onmacht van de ouders je?
Al lijkt het oordeel op de hoge prijs van Pia’s medicijn een collectief oordeel, toch zijn wij individuen en ieder van ons reageert op zijn eigen manier op dit verhaal. Het is goed om te zien waar jouw pijn ligt. Door te ontdekken wat jouw kern is in dit verhaal – en wat jou dus raakt in die kern – kan je dit thema helen. In weerstand zit groei.

Tot slot

Is de prijs van 1,9 miljoen euro te hoog? Misschien.
Is er overvloed in dit verhaal? Ja!
Een overvloed aan liefde, solidariteit, steun, vertrouwen, geld en samenhorigheid.

Waar geef jij aandacht aan?